Website là gì? Vì sao doanh nghiệp và cá nhân cần thiết kế website?