6 sai lầm người làm MMO thường gặp khi mới bắt đầu